Wiecie, że za wcześniej spłacony kredyt należy się zwrot nienależnie pobranych przez bank kosztów? #kredyt #ZwrotProwizji

https://forum-kredytowe.org/zwroty-prowizji-za-wczesniej-splacony-kredyt/