Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania.