co dzisiaj z naszymi rządzącymi, chcą dobrze jednocześnie nie końca dla wszystkich