Od dzisiaj wchodzą w życie przepisy o jeździe na suwak i korytarzu życia. 6 grudnia br. wchodzą w życie przepisy nakazujące stosowanie „jazdy na suwak” oraz regulujące sposób przepuszczania pojazdów uprzywilejowanych.

Zobaczymy jak będą jeździć janusze, którzy zawsze mają pierwszeństwo.. Jazda na suwak i korytarz życia