Okazuje się, że psy słuchają mowy i rozpoznają słowa podobnie jak my, w dość wyrafinowany sposób, niezależnie od tego, kto dane słowo wypowiada i z jak silnym akcentem. Piszą o tym na łamach czasopisma „Biology Letters” naukowcy z University of Sussex w Brighton.