Tylko 7,7 proc. Białorusinów chce połączenia ich kraju z Rosją #okutwa! Jak już ich zaanektują 130% będzie chciało.