Banaś odmawia zeznań. W komentarzach aż huczy, że to tak jakby si.e przyznał do winy.