Burmistrz zawnioskował o zmniejszenie ilości lekcji religii i zawrzało. Czy słusznie? Przecież nie ma obowiązku uczęszczania na te lekcje